Co się dzieje z komornikiem po ogłoszeniu upadłości?

Dłużnik, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej najczęściej posiada zajęcia egzekucyjne, kolokwialnie mówiąc ma komornika. Komornik prowadząc egzekucje zajmuje środki pieniężne pochodzące z umowy o pracę, emerytury, renty, w tym również zwroty z rozliczenia podatku.

Zajęte środki przekazuje na spłatę zadłużenia u konkretnego wierzyciela. Co za tym idzie, Ty posiadając tylko część swojego wynagrodzenia, nie jesteś w stanie spłacić innych zobowiązań, bo ledwo starsza Ci na opłatę rachunków za media, zakupów spożywczych nie mówiąc już o wydatkach na edukację dzieci czy opłatę lekarstw. Jest to często sytuacja bez wyjścia, tak się wydaje. Jednak tylko właśnie tak się wydaję. Po to zostało uchwalone Prawo upadłościowe, by stworzyć sposób na oddłużenie się ze wszystkich długów. Tym sposobem jest złożenie do Sądu wniosku upadłościowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W momencie ogłoszenia upadłości przez Sąd upadłościowy na podstawie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, komornik ma obowiązek zawiesić postępowanie egzekucyjne. Wynika to z przepisów Prawa upadłościowego. Syndyk masy upadłości, czyli pozasądowy organ postępowania, informuje komornika o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika/upadłego i przekazuje komornikowi postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Po około 30-dniach od ogłoszenia upadłości postanowienie staje się prawomocne i sąd wydaje w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych obwieszczenie o prawomocności postanowienia. Komornik wówczas musi umorzyć postępowanie egzekucyjne. Komornik już nie zajmie Twojego dochodu. Komornik poinformuję Ciebie oraz syndyka o tym, że zawiesił a następnie umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z Twoją upadłością.

Pamiętaj jednak, że w trakcie trwania postępowania upadłościowego syndyk będzie organem, który zajmie Twój dochód. Postępowanie będzie trwało około sześciu miesięcy. Po wydaniu prawomocnego postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, warunkowe umorzenie zobowiązań lub umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty Twój cały dochód zostanie zwolniony z zajęcia przez syndyka a długi zostaną umorzone zgodnie z wydanym postanowieniem.