Wierzyciele zawsze chcą wiedzieć jak najwięcej o przedsiębiorstwie dłużnika, o tym czy warto oddać głos, za czy przeciw, czy też po prostu nie głosować. Słusznie wymagają od dłużnika przedstawienia możliwości przyszłych spłat oraz określenia na jakie ryzyka w spłacie może w przyszłości być narażony dłużnik.

Na te i wiele innych pytań odpowiada dokument określony bardzo zwięźle w art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z z dnia 15 maja 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami. Wymienia on elementy planu restrukturyzacyjnego.

Autorem treści i formy planu restrukturyzacyjnego jest dłużnik i zależnie od postępowania nadzorca sądowy – w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorca sądowy – w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym lub zarządca w postępowaniu sanacyjnym.

Poniższa prezentacja winna ułatwić dłużnikowi pracę nad planem restrukturyzacyjnym, przybliżyć mu zarówno cel, jak i strukturę i metody pracy, by plan, był nie tylko planem, ale podstawą realizacji rzeczywistej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Udanej lektury, Mariusz Kamiński, doradca restrukturyzacyjny