Czy zdarzyło Ci się być w piekle? Pewnie jako przedsiębiorcy z doświadczeniem nie raz miałeś takie wrażenie. Ja miałem.

Pojawia się wówczas pytanie czy mogę zrestrukturyzować moje zobowiązania prowadząc dalej moje przedsiębiorstwo?

Oczywiście, że możesz, ale decyzję o tym musisz podjąć na jak najwcześniejszym etapie. Wtedy, kiedy jesteś zagrożona lub zagrożony niewypłacalnością.

Ci, którzy w sytuacji niewypłacalności nie podejmą żadnych działań niestety narażają się na odpowiedzialność karną lub karno-skarbową. Można jej w sposób prosty uniknąć. Pomimo zaistnienia obiektywnych przeszkód z wypłacalnością i płynnością można prowadzić dalej rentowną działalność właśnie dzięki restrukturyzacji.

Jak to zrobić – 664 604 669 lub napisz mariusz.kaminski@restrukturyzacja.pro

Jak pokazują twarde dane niestabilne czasy w gospodarce wywołały znaczny, bo czterokrotny wzrost liczby otwartych restrukturyzacji w 2021 roku względem lat 2018-2019. Obecnie w skali roku otwiera się ponad 1 800 restrukturyzacji pozwalających przedsiębiorcom na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa. Od 1 grudnia 2021 roku najbardziej popularne postępowania to postępowanie o zatwierdzenie układu, które wprowadziło istotne zmiany w restrukturyzacji.

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny specjalizuję się w restrukturyzacji podmiotów branży medycznej, spożywczej, budowlanej, ochrony mienia i ludzi oraz transportowej. Zdarzyło się mi z sukcesem restrukturyzować również przedsiębiorstwa z egzotycznej branży usług leśnych.

Średnio licencjonowany doradca restrukturyzacyjny otwiera ponad pół postępowania restrukturyzacyjnego rocznie, ja przeprowadzam ich kilkanaście. Dzięki temu ponad 80% otwartych postępowań kończy się przyjęciem układu z wierzycielami. A co jeśli się nie uda?

Masz pytania, zadzwoń i umów się ze mną na konsultację tel.  664 604 669.

Poniżej prezentuję dane, które pokazują jako popularnym narzędziem staje się restrukturyzacja, w tym obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu, a poprzednio uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Wykres 1. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

Źródło: https://www.coig.com.pl/2021-restrukturyzacje-firm_listopad.php

Zauważyć można diametralny wzrost liczny otwartych postępowań w 2021 r., z nich aż 87,77 %, to uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu.

23 czerwca 2020 r. w życie weszła nowa ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Stąd wzrost wyboru ratowania przedsiębiorstwa poprzez uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w roku 2020 oraz 2021, a od 1 grudnia 2021 zmienione postępowanie o zatwierdzenie układu.