W związku z wejściem w życie przepisów przedkładamy wzór wniosku, którym posługujemy się w naszej pracy, zawierający wg naszej najlepszej wiedzy informacje zgodne z nowymi wymaganiami dla postępowań upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności konsumenckiej.

Warto podkreślić, że zrezygnowanie przez ustawodawcę z badania na etapie wniosku o ogłoszenie upadłości stopnia winy dłużnika związanego z ewentualnym celowym działaniem z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli, trwonieniem majątku lub rażącym niedbalstwem nie oznacza, iż takie badanie nie będzie miało miejsca.

Jest ono dokonywane w praktyce w trakcie postępowania i ma decydujący wpływ na samą możliwość oddłużenia oraz czas trwania planu spłaty, który może się różnić i wynosić według przepisów obecnie obowiązujących do 7 lat.

Skorzystanie z profesjonalnej i niedrogiej pomocy prawnej na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości ułatwi pracę syndykowi i sądowi, ale przede wszystkim pozwoli na podkreślenie już na etapie wniosku faktów pozwalających Klientowi na uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków oddłużenia.