Na co może liczyć rodzina z dziećmi, w której jeden z małżonków jest w upadłości?

Czy syndyk zajmie tyle z dochodu ile poprzednio komornik?

Często upadłość konsumencka wiąże się z bardzo trudną sytuacją materialną rodziny. Jak na przykład przeżyć opiekująca się niemowlakiem żona i pozostałe dzieci z zajętego dochodu męża przez około rok postępowania?

Otóż, w przypadku osób, na których utrzymaniu znajdują się inne osoby, ustawodawca przewidział szczególną ochronę dochodu pozwalającą na godziwe życie w upadłości. Bardzo często upadłość dotyczy dwojga małżonków, którzy na utrzymaniu mają dzieci.

https://youtu.be/F1uOS4g9mG0

Najlepiej przedstawi to rozwiązanie historia naszej najnowszej Klientki, dla której porady udzieliliśmy z przyjemnością pro bono. Klientka, która ma męża i trójkę niepełnoletnich dzieci, przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Jedynym źródłem dochodu rodziny jest wynagrodzenie za pracę męża. Oboje małżonkowie są w upadłości. Mąż klientki po zajęciu wynagrodzenia przez syndyka otrzymuje 1900 zł na utrzymanie całej rodziny. Każdy z nas doskonale wie, ile warta jest ta kwota.

W powyższej sytuacji to mąż utrzymuje 5 osobową rodzinę i syndyk powinien pozostawić mu bez zajęcia kwotę 3 960 zł. Suma ta wynika wprost z przepisu art. 63 ustęp 1 punkt 1a ustawy Prawo upadłościowe, i jest to 150% kwoty będącej podstawą przyznania prawa do świadczeń pomocy społecznej, która obecnie wynosi 528 zł. Czyli 528 zł x 150% x 5 osób = 3 960 zł. Ta kwota nie podlega żadnemu zajęciu w przypadku dochodu męża naszej klientki. W sytuacji naszej Klientki ewentualne potrącone wcześniej sumy, winny być zwrócone upadłemu.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi rozwiązanie wielu problemów finansowych dla osób, które nie mają pieniędzy na spłatę zobowiązań.

Jeśli kłopoty finansowe uniemożliwiają spłatę zadłużenia skontaktuj się z Nami i umów się na bezpłatną konsultację z prawnikiem. Wspólnie przeanalizujemy sytuację i pomożemy w rozwiązaniu problemu.