Mariusz Kamiński, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny jeszcze od niedawna nazywał się po prostu syndykiem. Zmiany w ustawie Prawo upadłościowe oraz ustawie Prawo restrukturyzacyjne spowodowały, że potrzebna stała się nowa definicja zawodu syndyka i szersze określenie go jako doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która specjalizuje się w prawie upadłościowym
i restrukturyzacyjnym, pełni funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, zarządy, nadzorcy układu.

Może pełnić swoją funkcję w dowolnym postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub wskazanym w innych przepisach na terenie całego kraju.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest zawodem regulowanym – aby go wykonywać musisz uzyskać licencję, przyznawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Licencja jest potwierdzana dokumentem, zawierającym między innymi numer i datę jej przyznania.

Doradcy restrukturyzacyjni są wpisywani na ogólnodostępną listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Doradcę restrukturyzacyjnego znajdziesz na stronach Krajowego Rejestru Zadłużonych https://krz.ms.gov.pl/.

Najbardziej doświadczeni doradcy posiadają tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W celu uzyskania tytułu musieli oni wykazać się rozległą praktyką z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Najczęściej doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję syndyka i prowadzi upadłości konsumenckie, do których prowadzenia zostaje wyznaczony przez sąd upadłościowy.

W przypadku przedsiębiorcy, doradca restrukturyzacyjny może być wyznaczonym przez sąd nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu układowym lub zarządcą w postępowaniu sanacyjnym.

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca nabywa w momencie podpisania umowy z dłużnikiem bez udziału sądu. Obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu z wyznaczeniem terminu dnia układowego, którego dokonuje osobiście

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny wyznaczany jest do największych, co za tym idzie najbardziej skomplikowanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Lista postępowań, w których dany Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny brał udział lub bierze udział widoczna jest po wpisaniu numeru licencji doradcy restrukturyzacyjnego w portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych.