Co do zasady ogłoszenie przez Sąd upadłości wobec dłużnika powoduje, iż wierzyciele mogą odzyskać swoje pieniądze wyłącznie w toku postępowania upadłościowego. Jednakże czy warto brać udział w postępowaniu upadłościowym? Czy wierzyciele mają jakikolwiek wpływ na jego przebieg? Odpowiedzi na powyższe pytania udziela nasz prawnik Sławomir Bielski.