Jak odzyskać pieniądze od upadłego dłużnika?

Jak odzyskać pieniądze od upadłego dłużnika?

Co do zasady ogłoszenie przez Sąd upadłości wobec dłużnika powoduje, iż wierzyciele mogą odzyskać swoje pieniądze wyłącznie w toku postępowania upadłościowego. Jednakże czy warto brać udział w postępowaniu upadłościowym? Czy wierzyciele mają jakikolwiek wpływ na jego...
Czym jest przygotowana likwidacja – pre-pack?

Czym jest przygotowana likwidacja – pre-pack?

Czym jest przygotowana likwidacja – pre-pack? Upadłość w trybie przygotowanej likwidacji gwarantuje sprawne i bezpieczne oraz zaplanowane przeniesienie biznesu do nowego właściciela poprzez: Potwierdzenie zainteresowania zakupem przedsiębiorstwa na realnych warunkach...
Dlaczego warto złożyć wniosek o upadłość firmy w terminie?

Dlaczego warto złożyć wniosek o upadłość firmy w terminie?

Dlaczego warto złożyć wniosek o upadłość firmy w terminie? Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest opcją działania przedsiębiorstwa, jest jednym z procesów, na który każdy przedsiębiorca musi być przygotowany, w...