Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej Majątek dłużnika Pierwszym i podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wejście wszystkich, poza nielicznymi wyjątkami,  składników majątku upadłego konsumenta do masy upadłości. Masa upadłości oznacza cały...