Postępowanie podatkowe wobec Upadłego konsumenta a zwolnienie podatkowe

Postępowanie podatkowe wobec Upadłego konsumenta a zwolnienie podatkowe

Jak wskazuje art. 91 Prawa upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Co ważne, istotny przy tym jest moment powstania zobowiązania, a nie okres jego...

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH od 1 grudnia 2021

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH od 1 grudnia 2021 Instrukcja założenia konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wraz z pouczeniem   Jeżeli zamierzasz uczestniczyć jako wierzyciel lub dłużnik w postępowaniu koniecznie załóż konto w Krajowym Rejestrze Sądowym, poniżej...
Kwota wolna od zajęć

Kwota wolna od zajęć

Na co może liczyć rodzina z dziećmi, w której jeden z małżonków jest w upadłości? Czy syndyk zajmie tyle z dochodu ile poprzednio komornik? Często upadłość konsumencka wiąże się z bardzo trudną sytuacją materialną rodziny. Jak na przykład przeżyć opiekująca się...
Plan spłaty wierzycieli po nowelizacji upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli po nowelizacji upadłości konsumenckiej

W związku z nowelizacją prawa upadłościowego pragniemy podzielić się odpowiedziami na najczęstsze pytania dłużników o plan spłaty. Jak wygląda plan spłaty po nowelizacji prawa upadłościowego? Najczęściej upadłość konsumencka kończy się ustaleniem planu spłaty...
Postępowanie podatkowe wobec Upadłego konsumenta a zwolnienie podatkowe

Nowy wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W związku z wejściem w życie przepisów przedkładamy wzór wniosku, którym posługujemy się w naszej pracy, zawierający wg naszej najlepszej wiedzy informacje zgodne z nowymi wymaganiami dla postępowań upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności konsumenckiej....
Czym jest przerwanie przedawnienia?

Czym jest przerwanie przedawnienia?

Instytucja przedawnienia długów cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem osób zadłużonych. W przypadku przedawnienia długu konsument nie musi spłacać swojego zobowiązania. Niestety mało osób wie, że m.in. na skutek podjętych przez wierzyciela działań może...