Instytucja przedawnienia długów cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem osób zadłużonych. W przypadku przedawnienia długu konsument nie musi spłacać swojego zobowiązania. Niestety mało osób wie, że m.in. na skutek podjętych przez wierzyciela działań może nastąpić „przerwanie” biegu przedawnienia. Jeżeli chcesz dowiedzieć co oznacza dla dłużnika „przerwanie” biegu przedawnienia” zapraszam do obejrzenia mojego filmu.